• 06 FEB 15

    HÊ THỐNG CÔNG NGHÊ CƠ- SINH

    HÊ THỐNG CƠ-SINH-HỌC CÔNG NGHÊ (MBT.CD.GRE) Cung cấp một phương pháp để tối ưu hóa các hỗn hợp chất thải dẫn tới việc xử lý, tái chế và chuyển chúng thành năng lượng tái tạo. Điều gì làm cho công nghệ của chúng tôi khác với các công nghệ khác? Công nghệ của chúng tôi xử lý

    Read more →