• 06 FEB 15

  HÊ THỐNG CÔNG NGHÊ CƠ- SINH

  HÊ THỐNG CƠ-SINH-HỌC CÔNG NGHÊ (MBT.CD.GRE)

  Cung cấp một phương pháp để tối ưu hóa các hỗn hợp chất thải dẫn tới việc xử lý, tái chế và chuyển chúng thành năng lượng tái tạo.

  Điều gì làm cho công nghệ của chúng tôi khác với các công nghệ khác? Công nghệ của chúng tôi xử lý cả hai RÁC THUẦN CHỦNG và RÁC HỔN HỢP!

  Các quy trình xử lý:

  1. Quy trình xử lý chất thải, bao gồm:
  – Thu gom chất thải;
  – Cắt chất thải có kích thước lớn lần thứ nhất thành kích thước thích hợp để chế biến tiếp;
  – Cắt, làm nhỏ, nghiền chất thải sơ bộ thành miếng nhỏ;
  – Loại bỏ các vật liệu kim loại từ chất thải;
  – Loại bỏ các chất vô cơ, vật liệu không cháy (ví dụ, gạch, đất, xi măng và các loại tương tự);
  – Cắt chất thải lần thứ hai để thu nhỏ kích thước và làm điều kích cỡ của chất thải;
  – Tách và thu thập tất cả nhựa & vật liệu nylon.

  2. Chuyển chất thải vào quy trình tạo hỗn hợp giàu chất hửu cơ, bao gồm:
  – Giải nén, ép và vắt hỗn hợp chất thải nhỏ để để thu được hỗn hợp giàu chất hữu cơ;
  – Chuyển đổi hỗn hợp chất thải rắn thành viên nhiên liệu (RDF);

  3. Quy trình làm tái tạo năng lượng từ rác, bao gồm:
  – Khí hóa  các viên nhiên liệu (RDF)  thành năng lượng tái tạo và carbon tổng hợp.
  – Phân hủy các hỗn hợp giàu chất hữu cơ bằng cách sử dụng một công nghệ khí sinh học kỵ khí, thu khí methane và dư lượng khí sinh học;
  –  Ủ hỗn hợp giàu chất hữu cơ bằng công nghệ Biogas yếm khí để chuyển hóa thành khí Metan và thu được bã thải khí sinh học.
  –  Khí hóa các viên nhiên liệu RDF rắn bằng lò khí hóa để chuyển hóa thành năng lượng tái tạo và thu được than carbon.